„ NA CAŁYM ŚWIECIE JEST WIELE INWESTYCJI –

WAŻNE, ABY WYBRAĆ WŁAŚCIWEGO DORADCĘ „

3C-CONSTRUCTION

Firma 3C-CONSTRUCTION Nieruchomości rozpoczęła swoją działalność w 2005 r., świadcząc usługi pośrednictwa i doradztwa w zakresie kupna, wynajmu i sprzedaży najlepszych mieszkań i domów, działek w Krakowie,Warszawie, Zakopanem i w okolicach, oraz na Zachodzie Europy : Belgii, Francji, Holandii oraz we Włoszech

Nasi klienci to przede wszystkim renomowane zagraniczne firmy, instytucje i ambasady.
Zaufanie zdobyliśmy dzięki wieloletniemu doświadczeniu, profesjonalizmowi i wysokiej jakości świadczonych przez nas usług. Nasi Agenci i Właściciele mówią po polsku, angielsku, francusku, włosku, hiszpańsku.

Każdy klient 3C-CONSTRUCTION Nieruchomości traktowany jest w sposób indywidualny i wyjątkowy, dzięki temu nasi klienci współpracują z nami od wielu lat.Przygotowując każdą ofertę staramy się wcześniej poznać potrzeby i zainteresowania naszych klientów, tym samym umożliwiając im jak najlepszy wybór.
Świadcząc usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu , sprzedaży, kupna nieruchomości, udzielamy pełnych informacji na temat szkół i przedszkoli międzynarodowych, szpitali, sklepów etc. w odniesieniu do każdej lokalizacji.

W roku 2005 wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością (SZJ) obejmujący wymagania normy ISO 9001:2008 w zakresie czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Celem wdrożonego SZJ jest zapewnienie przez nasze Biuro Nieruchomości wysokiej jakości świadczonych usług pośrednictwa.

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy z nami, a my ze swej strony postaramy się zapewnić profesjonalną pomoc przy podejmowaniu decyzji dotyczących zakupu, sprzedaży, wynajmu nieruchomości.

CO MOŻEMY ZROBIĆ DLA NASZYCH KLIENTÓW?

1. Sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości:
• identyfikacja właścicieli;
• sprawdzenie zapisów w księgach wieczystych, rejestrach gminnych i państwowych;
• sprawdenie posiadanych przez klienta dokumentów;
• sprawdzenie czy nieruchomość nadaje się do zbycia, czy wymagane jest uregulowanie stanu prawnego nieruchomości;
• pomoc w ewentualnym uregulowaniu stanu prawnego;
• ustalenie koniecznych do pozyskania dokumenty;
• pomoc w pozyskaniu dokumentów;

2. Sporzadzenie opis stanu faktycznego nieruchomości:
• sporządzenie opisu obiektu w oparciu o oświadczenia sprzedającego;
• weryfikacja opisu w drodze indywidualnych oględzin;
• sporządzenie dokumentacji fotograficznej;
• identyfikacja wad i zalet nieruchomości jako oferty na rynku;

3. Sprawdzenie stanu zadłużeń i obciążeń nieruchomości:
• Podatki i opłaty lokalne;
• Zadłużenia wobec dostawców mediów i innych usług;
• Zadłużenia wobec banków i innych pożyczkodawców;
• Obciążenia służebnościami i uwarunkowaniami

4. Pomoc w określeniu najaktualniejszej, możliwej do uzyskania ceny nieruchomości:
• Porównanie oferty z podobnymi nieruchomościami zbywanymi na rynku lokalnym;
• Zapoznanie z cenami transakcyjnymi podobnych nieruchomości;
• Określenie aktualnego stanu rynku – popytu i podaży;

5. Opracowanie planu reklamy nieruchomości:
• Sporządzenie opisu reklamowego;
• Ustalenie sposobu i miejsca reklamy;
• Projektowanie i wykonanie materiałów reklamowych;
• Finansowanie reklamy w wytypowanych mediach;
• Odpowiadanie na zapytania z reklam;

6. Wprowadzenie oferty do systemu informatycznego firmy oraz udostępnienie jej innym pośrednikom do sprzedaży;

7. Wykonywanie telefonów w celu realizacji umowy i zaproponowania oferty klientom;

8. Finansowanie wyjazdów w teren w celu prezentacji ofert klientom, gromadzenie dokumentów i wykonywanie czynności sprawdzających.

9. Organizacja spotkań klientów.

10. Pomoc w negocjacjach;

11. Ocena wiarygodności finansowej kupujących;

12. Pomoc w wyborze sposobu finansowania transakcji, kredytu i banku;

13. Planowanie organizacji transakcji tak, aby zapewnione było dotrzymanie terminów poszczególnych czynności oraz bezpieczeństwo Klientów.

14. Pomoc w ustaleniu zapisów umowy, zabezpieczających interesy Klientów;

15. Ocena zapisów umowy kredytowej pod kątem ryzyka zapłaty wynagrodzenia dla sprzedającego.

16. Gromadzenie dokumentów, omawianie szczegółów transakcji z notariuszem.

17. Nadzór nad przebiegiem transakcji zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

18. Pomoc w rozliczeniach zadłużeń sprzedającego.

19. Nadzów nad wydaniem nieruchomości, sporządzenie protokółu wydania.

 

USŁUGI DODATKOWE

DORADZTWO w ZAKRESIE RYNKU NIERUCHOMOŚCI

  • nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

  • zasiedzenia, spadki i darowizny

  • podatki i opłaty od nieruchomości

  • sprzedaż nieruchomości zadłużonych

ANALIZY I OCENY

  • Analiza lokalizacji nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych;

  • Analiza rynku nieruchomości jego uwarunkowań i potrzeb;

  • Ocena możliwości adaptacji i wykorzystania nieruchomości;

  • Ocena stanu technicznego pod kątem adaptacji lub przebudowy;

  • Ocena i regulacja stanu prawnego nieruchomości.

Firma jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej


Współwłaściciele firmy

3C-CONSTRUCTION